İbrahim'in sadakatini kutluyoruz

  • Bu video size Tanrı hakkında ne anlatıyor?
  • Bu video size İbrahim'in imanı hakkında ne anlatıyor?
  • Hiç Tanrı'ya itaat etmekte zorlandınız mı? Nasıl cevap verdin?

Tanrı'nın İbrahim'in oğlunun yerine bir koç sağlaması, O'nun daha da büyük bir şey yapma planının bir resmiydi.

Aşağıdaki "Kurban" başlıklı makaleyi okuyun.

Kurban

Eid

““Kurban kanının ilk damlasının yere düşmesinde kurban sahibi affolunur. Kim sevabını kasdederek ve arzulayarak kurban keserse: O kurban, sahibini cehennem ateşinden saklar” (Bkz., Kurban ve Faziletleri, Feridun Yılmaz Yüceler, 1985, s.10-11). Burada, kurban kesmekle günahların bağışlanacağı ve kişinin cennete gideceği ümidi yatmaktadır.

Ama insanın günahının affolunmasının bedeli gerçekten bir hayvanın kanı mıdır? Yoksa, adetimiz olan hayvan kesimi yalnız bir simge olup yüce bir gerçeğe mi işaret eder?

İbrahim öyküsüne bakalım.

Peygamberler ve Söz

The Prophets and the Word

BÖLÜM 1. TEVRAT HER ŞEYİ YARATAN VE YÖNETEN TEK OLAN GERÇEK DİRİ TANRI’NIN YÜCELİĞİNİN KAYDIDIR.

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrının Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.

Gökler RABbin sözüyle, Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

Tanrı, ‹‹Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün›› diye buyurdu ve öyle oldu.  Tanrı, ‹‹Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin›› diye buyurdu ve öyle oldu.

Tanrı Dualarımıza Cevap Verir mi?

The Prophets and the Word

Tanrı herkesin dualarını niye cevaplamaz? Bunun sebebi onların Tanrı ile bir ilişki içinde olmaması olabilir. Onlar Tanrı'nın var olduğunu bilebilir hatta zaman zaman Tanrı'ya tapınabilirler bile, ancak dualarının asla cevaplanmadığını görenler belki de asla O'nunla gerçek bir ilişki içine girmemişlerdir. Daha da ötesi, onlar Tanrı'nın kendilerine sunduğu bağışlanmaya asla sahip olmamış ve hala günahlarında ölü olabilirler. Konumuz ile ne alakası var diyorsanız şu ayeti okuyun: Yeşaya 59:12 "Çünkü sana çok kez başkaldırdık, Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor, İsyanlarımız hep yanı başımızda. Suçlarımızı kabul ediyoruz."