Biết Chúa

Chúa đã tạo nên mặt trời , mặt trăng, các vì sao và trái đất. Chúa cũng dựng nên động vật, cây cối, núi non, chim, cá cùng mọi tạo vật sống khác. Chúa đã tạo nên con người, Ngài yêu thương họ và ban cho họ mọi thứ cần thiết để họ sống hạnh phúc.

Con người đã không vâng lời Chúa và làm theo ý riêng thay vì vâng theo ý muốn tốt lành của Ngài. Sau khi con người quay lưng khỏi Đức Chúa Trời, họ đã quên Ngài và bắt đầu thờ lạy những thứ như gỗ, đá, tà linh. Hơn nữa, vì không được Chúa ban phước, con người phải làm việc cực nhọc mới có thể sinh tồn.
Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn còn yêu thương con người nên Ngài đã sai những sứ giả của Ngài đến để rao báo cho con người Tin Lành về tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài.

Bạn đã biết 4 điều mà Đức Chúa Trời rất muốn bạn biết chưa?

1. Chúa yêu bạn!

Kinh Thánh nói, “Vì Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con duy nhất của Ngài, nên hễ ai tin nhận Ngài sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời”

Nhưng vấn đề là . . .

2. Tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ, lời nói, việc làm sai trật. Những điều đó gọi là tôi lỗi, và tội lỗi ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh chép “ Mọi người đều đã phạm tội và không đạt đến được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”  Chúa là hoàn hảo và thánh khiết, choi nên những tội lỗi của chúng ta làm chúng ta bị phân cách khỏi Ngài mãi mãi. Kinh Thánh phán rằng, “Tiền công của tội lỗi là sự chết.”

Tuy nhiên có một Tin Mừng đó là, khoảng 2000 năm trước,

3. Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài là Jesus Christ để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta.

Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời. Ngài đã sống một đời sống thánh khiết vô tội và sau đó chết trên thập tự giá để trả xong án phạt tội lỗi của chúng ta. “ Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta bằng cách: đang khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta”.

Chúa Jesus đã sống lại từ trong sự chết và bây giờ Ngài đang ngự bên ngôi Đức Chúa Cha trên thên đàng. Ngài muốn ban tặng cho bạn và tôi món quà của sự sống vĩnh cửu—nghĩa là sống mãi mãi với Ngài ở Thiên đàng—nếu chúng ta nhận Ngài là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của chính mình. Chúa Jesus đã phán rằng " Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không bời Ta, chẳng ai có thể trở lại cùng Đức Chúa Trời."

Đức Chúa Trời đã dang rộng vòng tay yêu thương ra mà cứu bạn để bạn trở lại làm đứa con yêu dấu của Ngài. "Vậy nên những ai đã nhận Ngài, thì Ngài cũng ban cho họ quyền được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, cũng như cho những ai tin nơi Danh Ngài."

Bạn có thể xin Chúa Giê-xu tha thứ cho mọi tội lỗi của bạn và mời Ngài bước vào cuộc đời của bạn để làm  Cứu Chúa của bạn ngay hôm nay!

4. Nếu bạn bằng lòng muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình và được tha thứ, tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi, bạn có thể cầu xin Ngài làm điều đó bằng cách lấy lòng chân thành cầu nguyện lặp theo lời hướng dẫn gợi ý sau đây:

"Kính thưa Chúa Giê-xu, con tin rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài đã bằng lòng chết trên thập tự giá vì con. Xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi của con và ban cho con sự sống đời đời. Con cầu xin Ngài bước vào đời sống con để làm Cứu Chúa của cuộc đời con từ nay cho đến đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen."

Bạn đã cầu nguyện như vậy chưa?