Tanrı’nın Adem ve Havva üzerine olan yargısı

RAB Tanrı kadına, ‹‹Çocuk doğururken sana Çok acı çektireceğim›› dedi, ‹‹Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, Seni o yönetecek.››

RAB Tanrı Ademe, ‹‹Karının sözünü dinlediğin ve sana, Meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için Toprak senin yüzünden lanetlendi›› dedi, ‹‹Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın Ve yine toprağa döneceksin.››

Adem karısına Havvafç adını verdi. Çünkü o bütün insanlarınfç annesiydi. gelen aynı sözcükten türemiştir.


Tanrı’nın Günahkar insana karşı olan sevgisi

RAB Tanrı Ademle karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Sonra, ‹‹Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu›› dedi, ‹‹Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli.›› Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Ademi Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi.

Yarathış 3


Adem’den özel bir Atalar soyu ortaya çıkıyor

ADEM, Şit 'in babasıydı,
Şit, Enoş'un babasıydı,
Enoş, Kenân'in babasıydı,
Kenân, Mahalalel'in babasıydı,
Mahalalel, Yared'in babasıydı,
Yared, HAN0K'un babasıydı,
HANOK, Metuşelah'in babasıydı,
Metuşelah, Lamek'in babasıydı,
Lamek, NUH'un babasıydı


Tanrı doğru olan Nuh’u kurtarıyor

Ama Nuh RABbin gözünde lütuf buldu. Nuhun öyküsü şöyledir: Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü.  

Tanrının gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin ne denli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı Nuha, ‹‹İnsanlığa son vereceğim›› dedi, ‹‹Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim.Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin.

İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında, Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu.

İlk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı.

Yarathış 6, 9 ; İbraniler 11


Ademiin Soyu Devam Ediyor

NUH, Sam'ın babasıydı,
Sam, Arpakşad'in babasıydı,
Arpakşad, Şelah'in babasıydı,
Şelah,  Eber'in babasıydı,
Eber, Peleg'in babasıydı,
Peleg, Reu'nun babasıydı,
Reu, Seruc'un babasıydı,
Seruc, Nahor'un babasıydı,
Nahor, Terah'ın babasıydı,
Terah, İBRAHİM'in  babasıydı.


Previous Page           (2 of 19)         Next Page