You are hereBước 3: Kinh Thánh

Bước 3: Kinh Thánh


Đức Chúa Trời không bỏ mặc chúng ta sống mà không có sự dẫn dắt của Ngài về đời sống Theo Chúa. Ngài soi dẫn cho các người thánh Ngài trãi qua các thời đại để viết nên 66 sách trong Kinh Thánh được chia làm 2 phần: Tân Ước và Cựu Ứơc. Bạn có thể học biết về Chúa Giê-xu; biết làm thế nào để sống một đời sống Cơ Đốc và học theo gương sống của những người nam người nữ xưa kia trong Kinh Thánh. Chúa đã ban cho chúng ta quyển “sách giáo khoa” của Ngài để giúp chúng ta sống một đời sống Cơ Đốc Nhân đắc thắng.

 

 

 

Đọc Kinh Thánh qua mạng

* Lớp học Kinh Thánh