You are hereBước 4: Hội Thánh

Bước 4: Hội Thánh


Bạn không đi một mình trên bước đường theo Chúa. Tất cả Cơ Đốc Nhân thật trên thế giới hiện nay đều là anh chị em đồng đức tin với bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm đến với những Cơ Đốc Nhân khác gần bạn để họ có thể giúp bạn trưởng thành trong đời sống Cơ Đốc. Bạn có thể dành thời gian cùng học Lời Chúa chung với nhau, thờ phượng Chúa và giúp đỡ phục vụ nhau tại Hội Thánh địa phương của bạn.

 

 

* Tìm một Hội Thánh gần nhà

* Tham gia nhóm nhỏ online