You are hereBước 5: Cầu nguyện

Bước 5: Cầu nguyện


Chúa đã ban cho chúng ta đặc ân được nói chuyện với Ngài. Nói chuyện với Chúa gọi là cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa một cách  riêng tư bất cứ lúc nào. Chúa Giê-xu hứa rằng Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Cha Cao Quí trên Thiên Đàng thích được ở cùng mỗi chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện và nói với Ngài rằng chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta có thể cầu xin Ngài giúp đỡ chúng ta trong mọi việc,hơn nữa chúng ta cũng có thể cầu thay cho người khác. Bạn có thể cầu nguyện với Chúa liên tục nhưng sẽ rất ích lợi khi bạn có thể dành riêng một thời gian nhất định trong ngày để thưa chuyện với Chúa.

 

 

Cách để bạn có thể cầu nguyện cách thân mật

* Đăng kí thư cầu nguyện